„Х Ленд” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-2532 по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за...

Read More