„Х Ленд” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-1338-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073...

Read More